Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adventskalender

Skapad 2020-12-03 10:34 i RULLSTENENS FÖRSKOLA Härryda Förskolor
Förskola
Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Innehåll

Vi ser att barngruppen behöver öva på sin empatiska förmåga och att leva sin in andras situationer och förståelsen för konsekvenserna av sitt egna handlande tex hur känns det för kompisen när man uttrycker eller gör något som inte är så respektfullt. Det finns även en viss maktstruktur som tex blir synlig i att de uttrycker att då får du inte följa med mig hem. Vi ser också och hör att barnen pratar kring könsnormer som tex att flickor är inte lika snabba, om man har långt hår är man man tjej därför vill vi lyfta och problematisera detta. Att synliggöra att alla är olika och att man har en rätt att vara sig själv oavsett könstillhörighet. 

  • Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att visa omsorg om varandra 
  • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna.
  • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att reflektera kring sina känslor, gränser och att kunna uttrycka de
  • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att verbalt uttrycka sina tankar och känslor.

I vår adventskalender i år har vi valt att lyfta några artiklar ifrån barnkonventionen genom att vi varje dag har valt ut en artikel som vi läser och pratar om. Vi har tagit hjälp av kompisböckerna och Rätt Lätt som beskriver de olika artiklarnas betydelse utifrån ett barnperspektiv och förklara vad de innebär utifrån sammanhang som barnen känner igen sig i.  Böckerna är en hjälp i arbete med att öka barnens förståelse för sina rättigheter. Vi har valt ut artiklar som speglar de saker som vi anser är viktiga att lyfta i barngruppen utifrån olika aspekter exempelvis olika normer och värderingar som känns viktiga men även synliggör deras rätt till medbestämmande och rätt att göra sig hörd. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: