Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2020-12-03 12:47 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Vårt arbete i skogen och våra närområden med inriktning språk och kommunikation.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? 

 • Att barnen får möjlighet att utöka sitt kunnande kring naturvetenskap, både kring vår fauna, allemansrätten, enkla kemiska upptäckter. Att barnen skapar en nyfikenhet kring vår natur och samhälle. 
 •  
 • Varför?

 • Alla barn på Solen ska få möjlighet att gå ut i skog och mark samt i vårat närområde med syfte att lära sig om naturen och vårt närområde. Alla barn ska ges möjlighet till rörelse utomhus och få undervisning i vikten av att ta hand om sin miljö samt sitt eget välbefinnande. 

 •  
 • Hur ska undervisningen genomföras?
 •  
 • Vi går i helgrupp ut i skogen/närområdet minst 1 gång i veckan. Vi kommer att planera undervisningen utefter årstidernas växlingar. Vi har valt att arbeta med vatten kopplat till vårt tema Språk och kommunikation. Vi kommer att följa årstiderna och anpassa undervisningen därefter. Vi kommer stanna kvar i en och samma aktivitet flera gånger för att kunna följa upp barnens lärprocesser. Böcker, naturmaterial för skapande, ord i naturen och närområdet är några didaktiska val vi kommer arbeta aktivt med i undervisningen kring Ute-ugo.
 •  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  På torsdagar genom bilder och samtal kring det vi har gjort under veckan. I reflektionen har vi möjlighet att fånga upp vad barnen har visat intresse för och kan därefter planera vår undervisning.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Solen

 • Av vem? 

 • Samtliga pedagoger på avdelningen.
 •  
 • Vad är målet med undervisningen? 

  Att vi ser en progression i barnens nyfikenhet att lära sig kring natur och samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: