Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner

Skapad 2020-12-03 14:18 i Montessoriförskolan Mammolina Dibber Sverige AB
Förskola
Vi kommer att uppmärksamma olika traditioner under läsåret.

Innehåll

Vi vill göra barnen uppmärksamma på olika traditioner som finns i våra olika kulturer. Det kan vara hur vi i Sverige firar lucia, jul, nyår, påsk, midsommar och födelsedagar men vi vill också låta barnen ta del i de traditioner som finns i andra kulturer.

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. (Lpfö 18).

Vi kommer att göra detta med hjälp av Montessoripedagogiken. Vi kommer att baka, prata, sjunga, dansa, pyssla och gör grace- och artighetsövningar i samband med olika traditioner. Vi vill ta hjälp att fira andra kulturers traditioner av t.ex. föräldrar, internet, biblioteket och tidningen.

Vi kommer att reflektera tillsammans med barnen när vi firar en tradition.

Vi gör detta tillsammans med alla barnen.

Alla pedagoger är ansvariga för att uppmärksamma olika traditioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: