Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag - och matematik

Skapad 2020-12-03 14:19 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
I början av året så kommer vi att arbeta med Räkne-Reza. I barnens vardag så möter de matematik överallt så som i mönster, geometriska former, antal och lägesord. Vi vill att barnen ska få upptäcka matematik i många olika uttrycksformer.

Innehåll

Undervisningsplanering

* Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

* Varför? 

Vi vill ge barnen verktyg till ett sätt att beskriva och förstå sin omvärld genom matematiken. För att öka barnens matematiska kunskaper och ge möjlighet till lärande av matematiska grunder.

* Hur ska undervisningen genomföras?

I den planerade undervisningen så kommer barnen att få vara i helgrupp och i delad grupp utifrån vilken aktivitet som erbjuds. Vi kommer i den spontana undervisningen och i leken fånga upp matematiken. Med hjälp av olika material och miljöer kommer vi tillsammans utforska matematik. Undervisningen kommer att anpassas efter ålder och tidigare kunskaper för att varje barn ska få möjlighet att lära och utvecklas inom det matematiska ämnet.

* Hur ska reflektion tillsammans med barnen genomföras?

Reflektionen tillsammans med barnen sker under tidens gång där vi tillsammans tittar tillbaka på vad vi har gjort och samtalar kring det.

* För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen på Skalman

* Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera )

Pedagogerna på avdelningen hjälps åt med dokumentationen

* Vad är målet med undervisningen? ( mätbara mål )

Räkna 1-10

Känna igen 4 st olika geometriska former

Kan känna igen siffrorna 1-10

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: