Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslust

Skapad 2020-12-03 14:21 i Smörblommans förskola Halmstad
Smörblommansförskola, Halmstad
Förskola
Vi vill väcka barnens läslust, nyfikenhet och intresse för böcker och läsning.

Innehåll

Nuläge

Vi vill erbjuda barnen en möjlighet där de får ta del av högläsning tillsammans i mindre grupper. Detta genomförs nästan varje dag innan lunch. Vi vill även arbeta med bokstäver och symboler då en del av barnen visar stort intresse för detta.

Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. Det finns också ett stort värde i att barnen får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med sina kompisar och de vuxna (Skolverket).

Mål

 •        Att barnen utvecklar språk och tal
 •         Att barnen utvecklar intresse för bilder, texter i olika medier
 •         Att barnen blir intresserade av skriftspråk
 •       Att barnen får höra flera sagor varje vecka

Syfte

Vi vill väcka ett intresse för böcker och läsning och stimulera barnens språkutveckling. Vi vill även ge barnen en lugn stund av gemenskap i en mindre grupp där det är lättare för pedagogen att synliggöra varje barn. Olika utmaningar erbjuds barnen utifrån böckernas innehåll och utformning. Det kan till exempel vara olika praktisk estetiska aktiviteter, ha boksamtal om illustrationerna i böckerna eller dramatisera.

 

Genomförande

 •        Planerad läsning innan lunch
 •         Vi använder oss av böcker, sagolådor och appen Polyglutt
 •        Böckerna finns alltid tillgängliga till barn
 •         Böckerna anpassas efter ålder, barnens intresse och nyfikenhet
 •         Vi försöker i möjligaste mån läsa spontant för barnen under dagarna 
 •        Besök på biblioteket och lånar böcker där
 •         Kapprumsbiblioteket
 •  

 Dokumentation under lärprocessen

LUP

Unikum

vår lista för att säkerställa att barnen blir lästa för helst varje dag

Uppföljning

Genom samtal med barnen och pedagoger emellan

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: