Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt & volym

Skapad 2020-12-03 14:32 i Hindås skola Härryda
Pedagogisk planering som utgår från Matteborgen 5a. Behandlar momenten Stora tal, Geometri, Decimaltal, Vikt och volym, Temperatur och diagram
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med vikt och volym. Vi tränar på begrepp och enhetsomvandling.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta ämnesområde är att lära dig om olika vikt- och volymenheter. Du ska kunna jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter, växla mellan olika volymenheter, jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram och kunna växla mellan olika viktenheter.

Begrepp

Liter

deciliter

centiliter

kilogram

hektogram

gram

deci

centi

kilo

hekto

 

Undervisning 

 • Gemensamma genomgångar. 
 • Praktiska övningar enskilt och i grupp.
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Repeterande uppgifter.

Vad eleven ska lära sig 

Vi kommer att träna p

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av volym och massa med vanliga måttenheter.

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

- Du ska kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.

- Du ska ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kunna visa det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

- Du ska även kunna beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Hur du kan visa sina kunskaper 

- Deltagande på lektionerna.

- Arbeta enskilt och med andra.

- Diagnos

- Prov

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 5A kap 4 vikt & volym

Du kan:

Behöver öva mer
I nivå
Över nivå
Använda begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: