👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 4: Arbetsmarknad och privatekonomi HVFHVG18

Skapad 2020-12-03 14:47 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med arbetsmarknaden och privatekonomi. Vi kommer även att i slutet av arbetsområdet arbeta med källkritik.

Innehåll

Pedagogisk planering arbetsområde 4: Arbetsmarknad och privatekonomi

Vad ska vi lära oss?
- Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
- Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Hur ska vi arbeta?

 

Vad ska vi lära oss?

Hur ska vi lära oss?

v.49 Mån

Intro arbetsmarknad

Natalya startar upp arbetsområdet med föreläsning


genomgång, diskussionsövningar

Fre

Natalya startar upp lektionen 

Arbetsmarknad

gruppuppgift

genomgång

viktiga begrepp

v.50 Mån

Arbetsmarknad, arbetslagar och arbetsmiljö

genomgång och lektionsuppgifter

Fre

Det ekonomiska kretsloppet 

genomgång: hur fungerar det ekonomiska kretsloppet?

Viktiga begrepp

v.51 Mån

Privatekonomi kopplat till arbetsmarknad: hur hänger de ihop?

genomgång, lektionsuppgifter

Fre

schemabrytande

schemabrytande

v.52-53

JULLOV

JULLOV

v.1 Mån

JULLOV

JULLOV

Fre

Konsumenträtt

genomgång, diskussion

viktiga begrepp

v.2 Mån

Inför prov

Inför prov

Fre

Visa vad du lärt dig

Prov


Hur examineras arbetsområdet?

Skriftligt Prov 

 

Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet 

                    E

                    C

                      A 

Eleven kan dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

 

Uppgifter

  • Skriftligt prov