Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-12-03 15:14 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)
Värdegrunden finns närvarande i allt vi gör i skolan. Vi lär oss mer om bland annat olikheter, kamratskap, känslor och om vad som är rätt och fel.

Innehåll

Det här ska du utveckla (förmågor)

Genom vårt värdegrundsarbete ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå egna och andras åsikter, värderingar och intressen
 • reflektera kring kamratskap - hur man kan göra för att alla ska trivas och må bra
 • reflektera över egna och andras känslor och värderingar samt kunna uttrycka dem
 • förstå att handlingar kan få konsekvenser
 • analysera kring vad som anses rätt och orätt utifrån olika perspektiv

 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll samt normer och värden)

 • Livsfrågor såsom kamratskap, rätt och orätt, gott och ont, könsroller samt relationer
 • Normer och regler i skolan
 • Alla människors lika värde
 • Barnkonventionen
 • Medverka till att hjälpa andra människor
 • Säga NEJ, SLUTA eller STOPP när något är fel
 • Leva sig in i och förstå andra människors situation

 

Kunskapskrav (vad bedöms)

Du kan delta i samtal om känslor och om vänskap.

Du kan ge förslag på hur man är en bra kompis.

Du har förståelse för att vi alla är olika. 

Du kan delta i samtal om att göra rätt och att göra fel. 

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Titta på filmer från UR: Ugglan och kompisproblemet, Vara vänner samt diskutera efteråt
 • Titta på filmer från Sli: Evas känslokoll samt diskutera efteråt
 • Övningar och aktiviteter från boken Gruppen som grogrund
 • Övningar och aktiviteter från boken Bygg din grupp trygg
 • Kompissamtal varje vecka
 • Massage
 • Genomgång av skolans ordningsregler
 • Framställa "Klassens plan" (hur vi vill ha det i klassen så att alla mår bra) 
 • Arbeta med kooperativt lärande-strukturer
 • Diskutera kring händelser i vardagen
 • Arbete kring barnkonventionen

Bedömning

Jag kommer att uppmuntra och lyfta det positiva du gör i de värdegrunds-aktiviteter vi gör samt i vårt dagliga arbete.

Jag kommer att lyssna på dina tankar och värderingar och vi reflekterar vidare tillsammans. 

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt både individuellt med elever samt med närmsta kollega. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: