Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så kan man tro 2020

Skapad 2020-12-03 15:41 i Söderskolan Helsingborg
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man får tro vad man vill.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant människor kan tro på, men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Du ska få lära dig om likheter och skillnader mellan de tre religionerna när det gäller högtider, symboler och berättelser inom judendom, kristendom, och islam. Du ska också få lära dig om hur de olika religionerna kan påverka samhället, bland annat almanackan och skolan.

Innehåll

Målet med undervisningen är att  

 • Du ska kunna återge delar av berättelser från Abrahams, Moses, Jesus och Mohammeds liv. (Kommunikationsförmåga)
 • Du ska känna till olika religiösa symboler, några högtider och deras betydelse. (analys samt begreppsförmåga)
 • Du ska känna till kristendomens roll i skolan och samhället. (analysförmåga)

Så här kommer vi att arbeta

 • se på filmer
 • läsa texter enskilt och i grupp
 • lyssna på högläsning och berättande
 • besöka någon religiös plats
 • diskutera i grupp var du hittar tecken på religion i skolan och i din omgivning
 • samtala om elevnära livsfrågor, rätt och fel, gott och ont.  

Detta kommer vi att bedöma

 
 • Att du kan göra jämförelser av symboler, högtider och platser från de tre olika religionerna.
 • Att du kan ge exempel på viktiga berättelser från de tre religionerna.
 • Att du kan ge exempel på hur du kan märka religionerna i samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3

Matriser

SO SvA
Religion åk 3

Träna mer
Godtagbara kunskaper årskurs 3
Nästa steg (Betyg E årskurs 6)
Jag kommer bedöma din förmåga att:
Ge exempel på religiösa symboler och heliga skrifter från de olika religionerna.
Du behöver stöd för att ge exempel på religiösa symboler och heliga skrifter från de olika religionerna.
Du kan ge exempel på några symboler och heliga skrifter och koppla dem till respektive religion.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Känna till några berättelser från kristendom, judendom och islam.
Du kan med stöd återge några berättelser från kristendom, judendom och islam.
Du kan återge delar av några berättelser från kristendom, judendom och islam.
Målet finns inte i åk 6.
Ge exempel på hur du kan märka att du bor i ett kristet land.
Du behöver stöd med att ge exempel på något som hör ihop med kristendomen i skolan.
Du kan ge exempel på något som hör ihop med kristendomen i skolan.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: