👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/SVA - Livet i bokstavslandet VT-21

Skapad 2020-12-03 15:44 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Syftet med undervisningen är att kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift, lyssna, läsa och analysera texter för olika syften samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Mina mål:

Jag kan läsa med flyt.

Jag kan skriva en instruerande text för hand eller på datorn.

Jag kan skriva en berättande text (saga) med inledning, handling och avslutning för hand eller på datorn.

Jag kan skriva en beskrivande text för hand eller på datorn.

Jag kan skriva en poetisk text (dikt) för hand eller på datorn.

Jag kan skriva en personligt återgivande text (dagbok) för hand eller på datorn.

Jag kan skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och med rätt skiljetecken (punkt, frågetecken med mera). 

Jag kan stava ord jag ofta använder. 

Jag kan rita en bild till mina texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Utvärdering - Livet i bokstavslandet

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Procedurförmåga
 • Sv   1
Jag kan inte läsa och behöver fortsätta att träna mer.
Jag kan läsa enkla texter på egen hand.
Jag kan läsa texter på egen hand.
Procedurförmåga
 • Sv   1
Jag kan inte läsa och behöver träna mer.
Jag kan läsa men förstår inte det jag läser.
Jag kan läsa enkla texter själv och förstå vad jag läser.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   1
Jag kan inte samtala om det vi läst och koppla det till egna erfarenheter och behöver träna mer.
Jag kan samtala om det vi läst och koppla det till egna erfarenheter.
Jag kan diskutera och argumentera om det vi läst och koppla det till egna erfarenheter.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Jag kan inte skriva en instruerande text för hand eller på datorn och behöver träna mer.
Jag kan skriva en enkel instruerande text.
Jag kan skriva en tydlig och utvecklande instruerande text.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Jag kan inte skriva en berättande text för hand eller på datorn och behöver träna mer.
Jag kan skriva en enkel berättande text med inledning, handling och avslutning på datorn och/eller för hand.
Jag kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning där språket är välutvecklande på datorn och/eller för hand.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Jag kan inte skriva en beskrivande text för hand eller på datorn och behöver träna mer.
Jag kan skriva en enkel beskrivande text med ämnesspecifika ord på datorn och/eller för hand.
Jag kan skriva en tydlig beskrivande text med ämnesspecifika ord på datorn och/eller för hand.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Jag kan inte skriva en dikt för hand eller på datorn och behöver träna mer.
Jag kan skriva en enkel dikt på datorn och/eller för hand.
Jag kan skriva en tydlig dikt med evaluerande språk där jag skriver med känsla och tanke på datorn och/eller för hand.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Jag kan inte skriva en personlig återgivande text för hand eller på datorn och behöver träna mer.
Jag kan skriva en enkel personligt återgivande text på datorn och/eller för hand.
Jag kan skriva en tydlig personligt återgivande text på datorn och/eller för hand.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Jag kan inte skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och rätt skiljetecken och behöver träna mer.
Jag kan skriva meningar men glömmer ibland stor bokstav, mellanrum eller rätt skiljetecken.
Jag kan skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och rätt skiljetecken.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Jag kan inte stava till ord jag ofta använder och behöver träna mer.
Jag kan stava till ord jag ofta använder.
Jag kan stava de flesta ord.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Jag kan inte rita en bild som hör till det jag skrivit.
Jag kan rita en bild till min text.
Jag kan rita en detaljerad bild som förstärker budskapet i texten.