Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia år 7

Skapad 2020-12-03 16:12 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola F – 9 Fysik Kemi
Detta arbetsområdet kommer att handla om naturens byggstenar, atomer, hur de är uppbyggda samt fungerar tillsammans. Vad händer när ett ämne blir varmt, när ett ämne reagerar med något annat ämne? Vad händer när vi blandar olika ämnen, och hur kan vi skilja dem åt? Vi kommer även att lära oss att använda de vanligaste laborationsmaterielen och att genomföra laborationer på ett säkert och systematiskt sätt.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 • ●  Vad är en atom?

 • ●  Hur är en atom uppbyggd?

 • ●  Vad är skillnaden mellan en atom och en jon?

 • ●  Vad är en molekyl?

 • ●  Veta vad som menas med grundämne och kemisk förening, samt skillnaden däremellan.

 • ●  Att det finns ett begränsat antal olika atomslag och varför det ändå kan finnas miljontals olika ämnen.

 • ●  Veta vad periodiska systemet är.

 • ●  Kunna den kemiska beteckningen för atomslagen kol, väte, syre, kväve samt vilka färger vi använder för dem på atommodellerna.

 • ●  Kunna den kemiska beteckningen (molekylformeln) för vatten, koldioxid, syrgas, kvävgas samt hur vi ritar dem med molekylmodeller.

 • ●  Materiens tre olika former samt veta hur atomerna beter sig när ämnen smälter, kokar, stelnar och kondenserar (fasövergångar).

 • ●  Veta skillnaden mellan en blandning och en lösning.

 • ●  Veta vad som händer när man blandar och åtskiljer olika materia, och hur detta går till.

 • ●  Säkerhet kring laborationer

 • ●  Genomföra laborationer, formulera enkla frågeställningar, planeringar, utförande och utvärderingar.

Matriser

Fy Ke
Materia år 7

Att genomföra systematiska undersökningar i ​fysik och kemi

Visar ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska och kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska och kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska och kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Att använda ​kemins​ begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska​ samband i samhället, naturen och inuti människan.

Visar ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

Att använda ​fysikens​ begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara ​fysikaliska samband i naturen och samhället.

Visar ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: