Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En droppe vatten

Skapad 2020-12-03 19:39 i Jutarumsskolan Halmstad
vattnets kretslopp
Grundskola 1 Teknik NO (år 1-3) Svenska
Under 4 veckors tid kommer vi både på No och So lektionerna, att utföra olika experiment och lära oss om vattnets kretslopp genom att följa Lilla droppes fantastiska resa.

Innehåll

Det här ska du utveckla (förmågor)

Analys förmågan
Du kommer att få öva på analysera resultatet vid olika experiment.

Kommunikativa förmågan
Du kommer att få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring den fakta vi arbetar kring.

Procedur förmågan
Du får öva på att följa enkla instruktioner i arbetet med experiment och andra övningar samt få skriva och läsa texter om vatten.

Metakognitiva förmågan
Du ska få träna på att utföra enkla experiment.

Begrepps förmågan (viktiga begrepp)

Dagg

Avdunstning

Is

Dimma

Hagel

Kretslopp

Kondensation

Ånga

vattenmolekyl

Nederbörd

Moln

Snö

Vatten

Fast

Flytande 

Gas

Saltvatten

Sötvatten

 

 

Såhär kommer vi att arbeta

Samla in förkunskaper genom att arbeta kooperativt (berätta mera, Inre-yttre cirkel och rondellen) och kommunicera tankar och reflektioner. 

Samla gemensam fakta och kunskap i en tankekarta.

Göra enkla observationer och experiment.

Läsa olika faktatexter och se filmer.

Träna på att skriva beskrivande och instruerande texter kring vattnets kretslopp

Diskussion i klassen 

Eleverna kommer få färglägga en egen saga om Lilla droppes resa och på så sätt tillverka en egen bok.

Sjunga vattensången som beskriver vattnets kretslopp.

Tillverka ett eget kretslopp.

Programmera i scratch Jr. Eleverna kommer få tillverka och programmera fiskar i ett hav, kanske också saker som flyter och sjunker.

Eleverna kommer få leka vattenmolekyler för att få förståelse för begreppen; fast, flytande och ånga.

Bildämnet kommer integreras i temat.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan

*berätta om var vi kan hitta vatten i naturen
*Vattnets olika faser som is, flytande och ånga
*göra enkla undersökningar och experiment
*medverka i diskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

NO Sv Tk
Vattnets kretslopp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Du kan med hjälp tolka resultatet vid olika experiment.
Du kan göra en enkel tolkning vid något experiment
Du kan tolka och analysera resultatet vid samtliga experiment.
Begreppsförmåga
Du kan med hjälp förklara något av områdets begrepp.
Du kan förklara områdets viktigaste begrepp.
Du har kännedom om viktiga begrepp och använder dem i dina förklaringar.
Kommunikativ förmåga
Du deltar sparsamt.
Du kommer med tankar, idéer eller frågor.
Du är aktiv och med och diskuterar. Genom dina frågor och tankar utvecklas och fördjupas våra diskussioner.
Procedur förmåga
Du kan med hjälp av vuxen skriva enkla texter om vattnets kretslopp.
Du kan på egen hand skriva enkla texter om vattnets kretslopp.
Du kan självständigt skriva en längre text om vattnets kretslopp och hålla dig till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: