Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter åk 1

Skapad 2020-12-03 20:20 i Furuhällsskolan Härryda
Tema vinter, åk 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
NO Tema vinter Åk 1 December 2020

Innehåll

Syftet med undervisningen

Syftet är att du ska få kännedom om;

- vad som händer i naturen under vintermånaderna

- Vad det innebär att djur går i dvala/vintersömn

- lära dig om olika stannfåglar

- få kännedom om några av de vanligaste djuren vi har omkring oss samt skriva en kort faktatext om älgen.

 

Det här ska du lära dig.

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • Känna till någon/några saker djuren gör för att kunna klara vintern.
 • känna igen några fåglar som stannar kvar i vårt närområde under vintern.

 • få kunskaper om älgen

Så här kommer vi att arbeta.

- Ta reda på din förförståelse kring ämnet, vad vet du innan vi påbörjat vårt arbete?

- Titta på film

- Göra gemensamma tankekartor och därefter skriva korta faktatexter

- Samtal i grupp kring olika observationer 

- Bildframställning för att lägga märke till detaljer hos de djur vi har i fokus

- Göra observationer inom vårt närområde

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

- Observera ditt deltagande under lektionerna

- Titta igenom din dokumentation i din temabok

- Läsa dina texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: