Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibliska berättelser

Skapad 2020-12-03 20:53 i Svanberga skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 1 – 2 Bild Religionskunskap
Under temat "Bibliska berättelser" kommer du att få höra några olika bibliska berättelser och också läsa om varför vi firar jul och andra högtider.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 49-52

Mål med temat:

 

 Efter temat ska du:

kunna ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen.

kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur bibeln.

 •          

 •      Under arbetets gång kommer vi att: 

 • Titta på filmer.
 • Läsa texter.
 • Diskutera i stor och liten grupp.
 •  
 •       Du kommer redovisa ditt arbete genom:
 • Att diskutera med klasskamrater.
 • Delta i genomgångar.
 • Att med egna texter, bilder och samtal visa dina kunskaper om olika bibliska berättelser.
 •  

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Återberätta viktiga drag i några bibliska berättelser..
 • Namnge och berätta om några centrala traditioner i vår tid.
 • Ge exempel på hur traditioner påverkar vårt samhälle.

 

Förmågor

·       Du tränar din metakognitionsförmåga genom att tänka (reflektera) över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.

·       Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.

·       Du tränar din analysförmåga genom att försöka att se saker ur olika perspektiv (reflektera).

·       Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.

·       Du tränar din begreppsliga förmåga genom att använda olika begrepp. 

 

Övergripande mål och riktlinjer

·       Syftet:

Undervisningen ska ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. 

 

Kunskapskrav ur läroplanen:

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: