Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test7klass Realismen, naturalismen och modernismen

Skapad 2020-12-03 21:18 i Testskola Österåker
Gymnasieskola Svenska Svenska som andraspråk
I denna uppgift ingår läsning, anteckningar och diskussion!

Innehåll

I den sista uppgiften ska du läsa om realismen, naturalismen och modernismen. Du ska anteckna viktiga händelser och diskutera dem i klassen den 18/3! Se i uppgiften för mer information.

Uppgifter

  • Ej namngiven

  • Reailsmen, naturalismen och modernismen

Matriser

Sve Sva
SVESVE02

Kunskapskrav tabell

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Kunskapskrav kopplingar
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Kunskapskrav kopplingar
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Kunskapskrav kopplingar
.Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: