Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2020-12-04 07:34 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Få inblick i världsreligionerna buddhism och hinduism
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med de två världsreligionerna hinduism & buddhism. Vad innebär det att vara en hindu och buddhist? Vad tror man på och hur lever man? Vi kommer också att undersöka om det finns några likheter mellan dessa religioner och med de andra världsreligionerna.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

 • Vi kommer ha genomgångar, se film, arbeta med läroboken, diskutera tillsammans och svara på frågor.
 • Begreppa på inläsningstjänst
 • Läsa fakta i lärobok och på nätet/inläsningstjänst
 • Arbeta med digitala enheter, tex Kahoot, Quizlet
 • Göra egna Kahoot
 • Begreppspapper
 • Grupparbeten
 • Skriva text "att leva som hindu"/chromebook eller för hand/(göra film)
 • Rollspel/teater
 • Redovisa/PP/plansch
 • Rita

Grovplanering

Hinduism

v.50 Introduktion till hinduism; begrepp & trosuppfattning, berättelser

v. 51Riter/ceremonier, högtider, tempel, vardagligt liv

v.2 Gudar, grupper och sammanfattning (forms-test)

Buddhism

v.3 Buddhism: Introduktion till hinduism; begrepp & trosuppfattning, berättelser

v.4 Riter/ceremonier, högtider, tempel, vardagligt liv

v.5 Gudar, grupper och sammanfattning (kunskapskontroll)

IKT och medier

https://www.inlasningstjanst.se/library/4465

https://urplay.se/serie/163748-indiska-berattelser

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203423

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/religion

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/hinduismen

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/buddhismen

https://www.ne.se/

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hinduism och buddhism matris

E
C
A
Kunskaper om centrala tankegångar inom religionerna.
Du har kunskaper om centrala ord och begrepp och kan använda dessa i dina beskrivningar.
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Levnadsregler
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Likheter och skillnader mellan religionerna
Du kan föra ett resonemang där du ser och förklarar likheter och skillnader mellan religionerna
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism samt någon annan religion eller livsåskådning.
Samband
Du kan beskriva och resonera kring sambanden mellan religion och samhälle.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva enkla samband och med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Söka och värdera information från olika källor.
Du kan söka information från olika källor, fundera över deras syfte och relevans samt värdera deras tillförlitlighet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: