👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur många länder kan vi besöka på en termin?

Skapad 2020-12-04 08:44 i Okome fritidshem Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs grundskolor 2020/2021
Grundskola F – 6
För att eleverna ska få kunskap om olika kulturer och levnadssätt kommer vi att ägna vårterminen åt att resa runt i världen.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (Lärandemål)

Syfte och mål med detta kommer att vara:

 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen (lgr 11 kap 2.1 Normer och värden)
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle (lgr 11 kap 4 Fritidshemmets syfte)

Vi vill att eleverna ska förstå hur världen ser ut och se fördelar med olikheter.

 

Elevernas inflytande och delaktighet

Eleverna kommer att ha inflytande genom att de själva får välja på vilket sätt de vill fördjupa sig i varje land. Då vi har elever med olika kulturella bakgrunder kan de få delge sina egna erfarenheter och kunskap om sitt land och kultur.

 

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Vi pedagoger kommer att presentera ett land i veckan, därefter får eleverna gemensamt välja vad de vill fördjupa sig inom för område i respektive land. Eleverna får utveckla sin förmåga att samarbeta samt öka sin kunskap om olikheter. Vi kommer att använda oss av våra olika lärmiljöer beroende på vilket fördjupningsområdet blir. 

Olika fördjupningsområde kan vara:

 • Lekar
 • Mat/Bakning
 • Klimat/Miljö
 • Kultur 
 • Språk
 • Tekniker/Skapande

 

Uppföljning

För att få reda på om eleverna har ökat sina kunskaper och förståelse för olika kulturer kommer vi att använda oss av kahoot och observationer i gruppen, detta kommer ske sporadiskt under resans gång och efter.

 

Utvärdering

Vi kommer att analysera vår data från uppföljningen samt reflektera över hur väl vi nått våra mål i personalgruppen och med eleverna.

Målen vi kommer att utvärdera är:

 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen (lgr 11 kap 2.1 Normer och värden)
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle (lgr 11 kap 4 Fritidshemmets syfte)

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11