Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I dialog med staden-Träd

Skapad 2020-12-04 09:13 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Vi går till skogen och tittar på träd och djur. Vi vill följa trädet under året.

Innehåll

Samplanering:

Mål:

 

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om naturen( träd och djur).
Vi vill ge barnen ökad kunskap om naturens kretslopp.
Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla deras intresse för naturen.

 

Delmål:

 

Bakgrund och Syfte:. Vi har sett och hört intresse för träd och djur i barngruppen och vill öka barnens kunnande inom detta område.

I denna planerade undervisning vill vi uppmärksamma och skapa nyfikenhet hos barnen inom naturens kretslopp.

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen. 

 

Vad ska vi göra?
Undervisningssituationer, planerade och spontana. Reflektioner.

Hur ska vi göra?
Gå till skogen och utforska träd, djur och natur.

När, var, vem, varför?
På våra utedagar i skogen och innedagar där vi reflekterar, skapar och utforskar. Alla barn och pedagoger i Merkurius 1.

Dokumentation

Genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto m.m.
Vi har valt att fokusera på att dokumentera barnens lärande och utveckling.

 Barn och pedagoger vid reflektioner i barngrupp och i arbetslag.

Analys, utvärdering och reflektion:

 

 

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.   

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: