👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Språkhistoria

Skapad 2020-12-04 09:01 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under det här arbetsområdet kommer du bl.a. att få lära dig om svenska språkets historia från runor till rikssvenska. Du kommer även få möjlighet att reflektera kring svenska språkets framtida utveckling.

Innehåll

    Syfte - förmågor i fokus:

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

     Centralt innehåll:

 • språkbruk i Sverige....
 • språkbruk genom tiderna. 
 • nya ord i språket, till exempel lånord

     Arbetsgång: 

 • läsa och diskutera utifrån lärobokstexter i par/grupper/helklass
 • Arbeta med övningar ex jämföra äldre texter med nyare eller undersöka vilka lånord vi har från andra språk.
 • titta på filmer från Studi.se
 • arbeta med Quiz till filmerna på Studi.se

 • Repetera och befästa kunskaper: skriva frågor och svar utifrån texterna.
 • Quizlet

     Bedömning:

 • skriftligt prov om svenska språkets historia och framtid (måndag v 4)

     Tidsplan:  v. 50-4

     Undervisningsmaterial

 • Spegla språket 8 Språkbruk genom tiderna i Sverige och Norden
  Stencilhäfte (texterna finns även på via inläsningstjänst och inscannat under uppgifter)
 • Svenska/ SVA Kontakt stadiebok åk 7-9 Från runor till rikssvenska
  Stencilhäfte (texterna finns att lyssna på via inläsningstjänst och inscannat under uppgifter)
 • Filmer och Quiz: Studi.se: Svenska/Svenska språket

Uppgifter

 • Utdrag ur: Läroboken Kontakt

 • Utdrag ur Spegla språket 8

 • Inför provet i språkhistoria

 • Quizlet: länk

Matriser

Sv
Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.