Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Merkurius Kompisregler

Skapad 2020-12-04 09:09 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Merkurius arbetar med trivselregler. Vi har gemensamt kommit fram till kompis regler, hur man är en bra kompis.

Innehåll

Samplanering:

Mål:

”Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla respekten för varandra.

”Vi vill ge barnen möjlighet till att förstå vikten av att samarbeta och lyssna på varandra.

 

 

Delmål:

 

 

Bakgrund och Syfte:

”Vi har sett och hört att det här i barngruppen behövs större respekt för varandra och våra olikheter.
”I denna planerade undervisning vill vi uppmärksamma alla barnen att visa förståelse för varandra.

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen. 

 

Vad ska vi göra?
Undervisnings situationer, planerade och spontana. Reflektioner.

Hur ska vi göra?
Samarbetsövningar, lekgrupper, litteratur.

När, var, vem, varför

Under hela dagen, inne och ute. Hela barngruppen och i mindre grupper. Alla pedagoger.

 

 

Dokumentation

Genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto.
Vi har valt att fokusera på att dokumentera barnens utveckling och förmågor.
Vem dokumenterar och när, pedagogerna i gruppen.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.   

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: