Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi

Skapad 2020-12-04 09:42 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Lärande genom lek

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 Undervisningsplanering Lek-Levi

 

 

 • Vad ska läras ut? Vi vill att barnen ska få ett lustfyllt lärande genom att vara nyfiken och att använda fantasin i sin fria lek.

   

 • Varför? Leken är viktig för barns utveckling, genom lek tar barn  in omvärlden och gör så att de förstår den och ett sätt att uttrycka sig.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Ge  leken utrymme både ute och inne vi möblerar om efter barnens utveckling / intressen  i alla våra rum
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? På samlingen och direkt i leken samt när vi ser att samma lekar återkommer

 • Vad är målet med undervisningen? Att barnen utvecklar sig själva och sin lek

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: