Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7C Stand by me, ht 20

Skapad 2020-12-04 09:59 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du kommer i detta arbetsområde att arbeta med filmen ”Stand by me”. När du sett filmen ska du enskilt och tillsammans i grupp genomföra olika uppgifter, både muntliga och skriftliga för att bearbeta filmens innehåll, handling och karaktärsbeskrivningar.

Innehåll

Tid: Vecka 47-3

Mål:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Arbetsområdets mål: (vad ska du ha lärt sig)

Du ska efter följande arbetsområde kunna delta aktivt i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar.

Du ska kunna argumentera skriftligt och muntligt så att innehållet framgår och är begripligt.

Du ska kunna skriva text så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator.

 Arbetsområdets innehåll:

Du kommer under arbetsområdet att se filmen Stand by me och med utgångspunkt i den arbeta med uppgifter och frågeställningar som tränar din förmåga att ta ställning till, förstå, analysera samt reflektera kring filmens innehåll och karaktärer.

Material: Filmen Stand by me, Frågor och uppgifter delas ut på lektioner samt slutuppgift på Unikum.

Metod: Eleven kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

Eleven kommer att träna samarbete genom att diskutera, återberätta samt lyssna på andra. Eleven kommer att arbeta med uppgifterna både muntligt och skriftligt.

Examination: Arbetet examineras dels genom en skriftlig inlämningsuppgift och dels kontinuerligt i gruppdiskussioner och samtal under arbetets gång.

Bedömningskriterier

För att nå målen för minst E ska eleven genomföra den examinerande skrivuppgiften där hon/han får visa sin förmåga att använda grundläggande skrivregler, ett lämpligt och varierande språk.  Eleven ska visa sin förmåga att muntligt, reflektera och föra ett resonemang, detta genom att delta i gruppdiskussioner.

Uppgifter

  • Stand by me; examinerande uppgift (skriva) skriv i word och dela filen i unikum

  • Personer och relationer; muntlig uppgift

Matriser

Sv
Stand by me; skriva

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Sv
Matris samtal stand by me

Når ej målen
E
C
A
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: