Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution - Livets utveckling

Skapad 2020-12-04 10:09 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
I detta moment kommer du få lära dig om livets utveckling, Charles Darwin, Carl von Linné och hur olika arter uppstår och utvecklas genom anpassningar till miljön.

Innehåll

Period

V. 49 - 5

Arbetssätt

Vi kommer under detta moment att arbeta i boken "Koll på No" kapitel 3 och 5. Lektionerna kommer att innehålla många diskussioner och filmer för att belysa kunskaperna. 

Mål efter avslutat område

Charles Darwin är författaren till Origin of spieces och presenterar däri en idé om hur nya arter uppstår och anpassar sig till sin miljö.

När detta moment är avslutat ska du ha kunskaper om hur livet kom till på jorden och hur det har utvecklats genom evolutionen. Du kommer att veta vad drivkraften till evolutionen är och hur den har utvecklat livsformer.

Begreppslista

Livets utveckling (Hur gammal jorden är, hur livet på jorden var i början, vilken organism var först på jorden och hur evolutionen fortsatte.)

Celler

Cyanobakterier

Evolution

Fossil

Anpassningar - ge exempel på anpassningar och varför de är bra i de miljöer de finns i.

Naturligt urval

Variation

Ärftlighet

Konkurrens 

Resurser

Charles Darwin - vad han kom på och hur han förklarade hur en art uppstod

Carl von Linne - vad han kom på

Olika djurgrupper

Utvärderingsformer 

Undermomentet kommer det att ges möjlighet till skriftliga och muntliga reflektioner som bygger på det vi har pratat om på lektionerna. Momentet kommer att avslutas med en skriftlig examination torsdag vecka 5.

Preliminär veckoplanering

v. 49 - 50

Första livet på jorden

 • Textboken s.44-51
 • Aktivitetsboken s.34-38
 • Filmer på Sli.se Livets utveckling 1 och 2

v.51 - 2

Däggdjuren, Darwin, Linné och djurrikets stamträd.

 • Textboken s. 52-55
 • Aktivitetsboken s.39-43
 • Filmer på Sli.se om Darwin, Linné 

v. 3-4

Anpassningar i naturen och människans påverkan

 • Textboken s. 76-101
 • Aktivitetsboken s.62-83 (delar av dessa uppgifter beroende på vilket område du får tilldelat dig).
 • Filmer på Sli.se 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: