Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur och skapande

Skapad 2020-12-04 10:08 i Mosippans förskola Östersund
Förskola
Nu börjar vi med fokusområde kultur och skapande. På snigeln väljer vi att fokusera extra mycket på att barnen får uppleva olika skapandematerial och använda sig av olika tekniker. Vi lägger under denna period extra fokus på olika musikformer och dans.

Innehåll

Syfte:

Enligt Förskolans läroplan ska förskolan vara rolig, trygg och lärorik. Då vi har en barngrupp som visar stor glädje över musik och rörelse har vi valt att fokusera extra mycket på musik och dans under denna period. Ett syfte med detta är att barnen ska få till sig en variation av olika sorters musik och rörelseaktiviteter. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och kommunicera genom olika uttrycksformer, och musik och dans är en viktig uttrycksform. Även skapande ser vi som en viktig uttrycksform, vi vill ge barnen en upplevelse av olika material och skapandetekniker. Tidigare har vi mest erbjudit barnen skapande i form av målning, lekdeg och tecknande. Vill nu ge barnen en större variation av skapandematerial.

Syftet med våra aktiviteter är processen inte resultatet!

Mål:

- Barnen ska bli erbjudna skapande med olika material såsom lera, snö, naturmaterial och saltdeg.

- Barnen ska bli erbjudna olika skapande tekniker såsom känna och forma olika material, känna skillnaden mellan olika material. 

- Barnen ska få uppleva olika sorters musik, genom gemensamma sångstunder, lyssna på olika typer av musik, barnen ska få möjlighet att testa att spela olika instrument

- Barnen ska få möjlighet att delta i en variation av danslekar, fridans, disco ect.

Tillvägagångsätt:

För att skapa ett lugn så att barnen har möjlighet att ta till sig de aktiviteter som vi erbjuder så tänker vi på att ge barnen rikligt med tid för aktiviteterna och att vi skapar mindre grupper med barn. Vi tänker också på att förbereda barnen inför aktiviteterna så att de vet vad som väntar. De naturmaterial vi väljer att använder får barnen själva i den del det går plocka själva. 

De aktiviteter vi gör kopplat till kultur och skapande dokumenterar vi i lärloggar i unikum. Vi sätter även upp bilder på aktiviteterna i hallen så att barnen själva kan se och samtala om vad de upplevt. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: