Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld tillsammans med Babblarna

Skapad 2020-12-04 10:11 i Pettersbergs förskola Örebro
Förskola
Under hösten och våren 20/21 kommer 1 åringarna på Pettersbergs förskola att jobba med projektet "I sagans värld". Vi kommer tillsammans att fokusera på sagorna om Babblarna. Trygghet och språkutveckling kommer vara i huvudfokus.

Innehåll

Syfte:
Ett av syftena med projektet är att genom sång, lek och skapande bygga upp en gruppkänsla och en glädje att vara tillsammans. De nya barnen ska bli trygga med oss pedagoger och kamrater i gruppen.

Ytterligare ett syfte med projektet är att träna på nya ord och begrepp. 

Mål:
Känna sig trygg samt utveckla nya ord och begrepp. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: