👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och Naturvetenskap med Promenad ht 20

Skapad 2020-12-04 10:35 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Utifrån boken Promenad kommer vi att arbeta med det stora fönstret, Vad är det för en makapär, Vem bor här?

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 
Arbetsområde/tema/projekt: Fokusområde Teknik och Naturvetenskap
Tidsperiod: v2-6
Förskolans namn: Njutånger
Grupp: Gullvivan
Barnens ålder: 1-5 år
År och datum: v 50 2020
Planeringen Upprättad av: Annica och Ulf
  
 
Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik
-Naturvetenskap 
- Jämställdhet
- Barns inflytande
- Digitalisering
Vilka målområden i läroplanen berörs?

utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 • utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

I Teknik kommer vi att lägga mest fokus på bygga, skapa, konstruera för att ex transportera ljud och ljus.

I Naturvetenskap kommer vi att arbeta med ljud, ljus (elektricitet) och Rymden

Äldre barnen vill vi utvecklar en förståelse för att vi har en rymd och vad som kan finnas där. Att de lär sig mer om ljus och ljud. Att i sitt skapande lära sig använda olika material och sin fantasi för att ex skapa och transportera ljud

De yngre barnen vill vi visa på att det finns en rymd och de kommer att få möta ljud och ljus genom olika experiment

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

1.Vi läser boken promenad och kommer till det stora fönstret. Kan vi gissa vem som bor där? Vad tror vi Elmer har för intresse? Vi tar reda på barnens kunskap om vad en makapär och teknik är?

2. Vi gör en rymdmålning, av hur vi tror rymden ser ut/ alt målning av rymd-mackapärer. För att skaffa oss en bild av vad barnen har för förkunskaper

Vi lyfter tre ord som vi vill lära oss mer om när vi läser texten och/eller ser på bilden, ex mackapär, rymden, elektricitet 

3. Vi skapar fantasiplaneter av flörtkulor (alla barn) och vi skapar ”något” som gör att vi kan få kontakt med rymden (ljus/ljud). Vi utgår från barnens nyfikenhet och vad de tror.

4. Vi spinner vidare på Rymden och vad som verkligen finns där. Vi kan börja med månen som barnen faktiskt kan se. Varför lyser den? Hur ser den ut? Kan vi skapa ett månlandskap? Utifrån barnens intresse. 
Sedan fördjupa oss på fler planeter eller skapa fler mackapärer 


Att göra:
ta fram olika material som inspirerar till att skapa rymd-grejer ex slangar, rör aluminiumfolie, vi tar fram material för att koppla lampor m.m. Flörtkulor för fantasiplaneter.

Titta på film om rymden

Vi tar in NTA- lådor för ljus och ljud som vi kan använda med alla barn. 

 

Tips på vad vi kan göra:

skriva ut planeterna och klistra upp dem på golvet.

Göra rymdhjälmar, raket m.m. 

Vi kan komplettera med böcker och filmer som har mycket teknik i sig ex Uppfinnar Johanna, Hur funkar...?

Lyssna på planetsången, Kids svenska barnsånger

Vims i rymden UR, Paxi, Himlakroppar och planeter (filmer)


Jämställdhetsarbetet:
Alla är med på sina villkor, Vi utmanar varje barn där dem är. Vi delar gruppen vid behov

Digitalisering: Vi gör greenscreen med barnen, I den appen kan vi göra så det ser ut som om de är i rymden

Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Barnen görs delaktiga hela vägen, det är utifrån deras nyfikenhet som den röda tråden fortsätter, de har inflytande i utvecklingen av temaarbetet.

Hela arbetslaget är ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Glimtar på Unikum (vh)
-Individuella lärloggar på Unikum (vh+barn)
-Min dokumentation (vh+barn) och eller så gör vi dok kopplat till naturvetenskap med frågeställning, hypotes och analys
-dokumentation i hallen (vh+barn)
Personalen tar del av all dokumentation.
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18