Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Childrens rights!

Skapad 2020-12-04 10:40 i IPS Älvsborg The International Preschool AB
Förskola
The UN:s childconvention is since January 1st 2020 a new law in Sweden. So this is how we are going to work with this in Pre2.

Innehåll

Varför: Vi vill göra varje barn i vår barngrupp medvetna om vilka rättigheter de har. Barnen ska bli medvetna om att deras åsikter och rättigheter är viktiga och ska respekteras och accepteras, precis som barnen ska accepteras precis som de är. Varje barn, vårdnadshavare och pedagog ska känna sig trygga och känna gemenskap i en miljö som är bra och inspirerande för lek och lärande. Därför kommer vi att arbeta med FN:sbarnkonvention som även blev lag i Sverige den 1 Januari 2020.

Tackvare denna lag har barnen i Sverige särskilda rättigheter som inte alla andra länder har. Då alla som utgör en del av IPS organisation, både vårdnadshavare, personal och barn, har olika bakgrund och kulturer anser vi det vara extra viktigt att göra barnen medvetna om deras rättigheter.

Hur: Vi kommer arbeta med mycket visuella intryck med barnen, genom att kolla på bilder som visar olika livssituationer och levnadsvillkor. Vi kommer även använda oss av en bok som heter ”Du har rätt” som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar de olika paragraferna i barnkonventionen och sätter dem i ett sammanhang som gör det enklare för barnen att förstå. Vi kommer att ha diskussioner med barnen kring dessa ämnen för att göra dem medvetna om deras egna rättigheter samt hur det är i andra länder.

bokomslag Du har rätt!

 

Why: We want to make every child in our group aware of their rights. The children should be aware that their opinions and rights are important and should be respected and accepted, just as the children will be accepted just the way they are. Every child, guardian and teacher should feel safe and solidarity in an environment that is good and inspiring for play and learning. That is why we will work with UN:s childconvention that became a law in Sweden on the 1st of January 2020.

Thanks to this law, the children in Sweden have specific rights that not ever other country has. As everyone who is a part of the IPS organization, both guardian, teacher and children, have different backgrounds and cultures we consider it to be of great importance to make the children aware of their rights.

How: We are going to work with a lot of visual tools with the children, by looking at pictures that display different lifesituations and living conditions. We will also work with a book that is called ”Du har rätt” that explains in a simple and pedagogical way explains the different paragraphs of the childconventions and puts them in a context that makes it easier for the children to understand. We will have discussions with the children about these subjects to make them aware of their own rights and how it is in other countries.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: