Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen VÄ

Skapad 2020-12-04 10:50 i Västerbo förskola Eslöv
Förskola
Barnkonventionen

Innehåll

Mål: Implementera barnkonventionen genom att använda oss av kompisböckerna, Kanin och Igelkott samt ett demokratiskt förhållningssätt . 

 

Syfte: Att ge barnen verktyg för att kunna förklara vad som sker i deras vardag på förskolan. Skapa en förståelse för olika uttryck tex samarbeta, stopp, respektera varandra 


Metod: Vi dramatiserar olika händelser från barnens vardag på förskolan. Vi samtalar och reflekterar tillsammans. Vi alla har ett bra bemötande och förhållningssätt gentemot varandra.

 

Barnkonventionen artikel 2 :

Varje barn är lika mycket värd och har samma rättighet 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: