Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sam1b: Massmedia

Skapad 2020-12-04 11:00 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Media i form av tidningar, radio och TV har länge varit en självklart medium från vilket medborgare har tagit emot information, och media har varit mittpunkten för samhällsdebatten, men de senaste åren har “gammelmedia” fått konkurrens från sociala medier. Kommunikationsmönstret kring media har ändrats från att ha varit en envägskommunikation från medium till konsument, till att idag blivit en tvåvägskommunikation mellan medium och konsument. Sociala medier har också ökat tempot på rapporteringen. Det går i allt större utsträckning att välja vilka medier som vi använder, och därmed vad vi väljer att ta del av - både brett och smalt - från massmedia.

Innehåll

Planering: 

46

 

Statsskick -Repetition 

Statsskicksprov

 

Massmedia - Intro + teori

47

 

Film - Medialized

   

Massmedia - källkritik

48

 

Massmedia - 

Grupparbete i expertgrupper

   

Massmedia - grupparbete i expertgrupper 

49

 

Massmedia - tvärgrupper

     

50

 

Seminarier

   

Seminarier

51

 

Seminarier

     

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -

Matriser

Sam
Uppgiftsmatris: Massmedia

E
C
A
5
Orsaker och konsekvenser till samhällsfrågor
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera flera orsaker och konsekvenser
6
Begrepp, teorier, modeller och metoder
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen
7
Möjliga lösningar
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna
10
Söka information. Källhänvisningar och källkritik
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: