Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbafamiljen

Skapad 2020-12-04 11:12 i Skogsgläntan förskola Eslöv
Förskola
Vi kommer att följa med barbafamiljen på olika äventyr. Alla i familjen har olika intresseområden som vi undersöker tillsammans med dem.

Innehåll

Samplanering: Barbafamiljen

Mål: Stärka barnens sociala samspel, barnens matematiska och språkliga förmågor.

Lustfyllt och mångsidigt lärande.

 Delmål: Vi vill skapa en vikänsla mellan barn/barn och vuxen/ barn.

Bakrund och syfte: Synliggöra olikheter. Få in våra sex fokusområden i temaarbetet Barbafamiljen

Aktivitet och Metod/ Teori: De olika Barbafigurerna kommer med olika lärande i Barbafamiljens uppdragsbuss.

Dokumentation: I samtal med barnen, observationer, barnens alster, film och foto.

Närvarande pedagoger dokumenterar.

Analys, utvärdering och reflektion:

Vad blev det? Vi har haft fokus på Barbastark

Hur blev det? Barnen har visat stort intresse för att röra på kroppen och att använda sina muskler. Bygga hinderbanor. Vem/ vilka blev det( aktörer)?

Pedagoger och barn.

Var blev det( ute- inne-rum - plats? Ute på gården, i skogen och inomhus på förskolan. 

 

När blev det? På förmiddagarna.

Varför blev det som det blev?Barnen har varit intresserade av uppdragen vi fått från Barbafamiljen. Barnen kände sig delaktiga och har ställt frågor om temat.

 
 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: