Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost och hälsa VÄ

Skapad 2020-12-04 11:18 i Västerbo förskola Eslöv
Förskola
Kost och hälsa

Innehåll

Mål: Självständiga motoriska barn samt goda samhällsmedborgare som värnar om vår miljö. 

Syfte: Vägledande pedagoger som stöttar och utmanar barnen i deras motoriska utveckling. Uppmärksamma barnen att våra val påverkar miljön, hållbar utveckling. Ge barnen en förståelse för trafiken regler, trafikvett. 

Metod: Vår plats i staden - kullen, olika rökelsekar. Formar självständiga barn vid på- avklädning. Skräpplockare.  

 

Barnkonventionen Artikel 6: Varje barn har rätt till liv, och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: