Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - åk. 2

Skapad 2020-12-04 11:49 i Säteriskolan Härryda
Du får öva dig på att skriva kortare texter, t.ex. personbeskrivningar, sakbeskrivningar, miljöbeskrivningar och sammanfattningar av böcker du läst. Du får också skriva längre berättelser, sagor och faktatexter.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Skriva - egna texter, berättelser och sagor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med skrivundervisningen är att eleverna ska få skrivglädje. Syftet är också att utveckla sin förmåga att skapa texter och att bearbeta dem.

Bedömning - vad och hur

Du och jag, tillsammans, kommer att bedöma  din förmåga att skriva:
- läslig handstil
- meningar med versal och skiljetecken
- dina texters innehåll och struktur 
- stavning av för dig kända ord
- fantasi


Du kommer att få  muntlig och skriftlig feedback av dina skrivna texter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha introduktioner för att ge inspiration till att skriva. Under hösten kommer de vara kopplade till Detektivbyrån (Skolverkets idématerial).

Vi kommer att ha genomgångar om regler vid skrivande av berättande texter.
Vi kommer ha skrivtillfällen där du får öva att skriva egna berättelser. Det kan vara att du själv hittar på, att du berättar om en bild eller skriver om ett bestämt ämne. 
Vi kommer alltid att läsa igenom texterna för att upptäcka förbättringar.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Skriva, åk 2

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan skriva enkla texter för hand
Kan skriva ord och meningar med mellanrum. Forma bokstäver så att andra kan läsa.
Kan skriva ord och meningar på ett korrekt sätt så att det är lätt att läsa för dig själv och för andra att läsa.
Kan skriva egna texter med rikt ordval och varieande innehåll.
Ny aspekt
Eleven kan skriva en berättande texter med en inledning, handling och avslut.
Kan skriva en enkel text med inledning, handling och avslut.
Kan skriva en enkel text med tydlig inledning, handling och avslut.
Kan konstruera en tankekarta och använda den till att skriva en tydlig berättande text med inledning, handling och avslutning.
Ny aspekt
Använda stor bokstav och punkt på rätt ställe.
Vet skillnaden på stor och liten bokstav. Blandar stora och små bokstäver när du skriver.
Skriver oftast med stor bokstav och punkt i dina texter.
Använder stor bokstav i namn eller i början av meningar samt punkt i slutet av meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: