Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge

Skapad 2020-12-04 12:26 i Himnaskolan Linköping
Tillsammans i en grupp bygga en bro mellan två bänkar. Bron ska först planeras med en skiss och sedan med tredimensionell ritning. Det gäller att bygga en så stark, snygg, och funktionell bro som möjligt. Bron ska ha en bom och en skylt också.
Grundskola 5 Teknik
Tillsammans i en grupp bygga en bro mellan två bänkar. Bron ska först planeras med en skiss och sedan med tredimensionell ritning. Det gäller att bygga en så stark, snygg, och funktionell bro som möjligt. Bron ska ha en bom och en skylt också.

Innehåll

Tillsammans i en grupp bygga en bro mellan två bänkar. Bron ska först planeras med en skiss och sedan med tredimensionell ritning. 

Det gäller att bygga en så stark, snygg, och funktionell bro som möjligt. Bron ska ha en bom och en skylt också.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: