Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna kap 4: Tid och längd

Skapad 2020-12-04 13:02 i St Mellby skola Alingsås
Mattespanarna 5A kapitel 4 - Tid och längd
Grundskola 5 Matematik Fysik
Kapitlet vi arbetar i matematiken nu heter Tid och längd.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Centralt innehåll

Tid och längd

Bedömning

 

I arbetsområdet Tid och längd bedöms din förmåga att:

 • Hantera sambanden mellan olika tidsuttryck.
 • Läsa av en almanacka och göra enkla beräkningar.
 • Känna till några gamla längdenheter.
 • Växla mellan olika längdenheter och använda de aktuella prefixen. 
 • Lösa problem och värdera valda strategier.
 • Föra enkla resonemang kring olika uttrycksformer för begreppen i kapitlet.
 • Kunna begreppen dygn, kvartal, skottår samt prefixen kilo-, hekto-, deci-, centi- och milli-.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Göra praktiska övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Ma
Tid och längd

Det är ännu svårt för mig
Jag är på god väg
Jag kan det
Eleven kan tidsuttrycken och gör växlingar mellan dem. Eleven vet vad prefixen kilo-, hekto-, deci-, centi-, och milli- innebär och att kunna omvandla dessa. Ex. Hur många timmar går det på 3 dygn?
Eleven kan antalet dagar per månad. Eleven kan skriva sin familjs födelsedatum med 6 siffror. Eleven gör enkla beräkningar ur almanackan. Eleven kan läsa av ett sexsiffrigt datum och översätta det till text.
Eleven växlar mellan olika enheter med heltal. Eleven växlar mellan enheter med decimaler.
Eleven löser problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt. Ex. Den längste basketspelaren var 2 m och 17 cm. En annan spelare är 186 cm lång. Hur stor är skillnaden i längd mellan spelarna? Eleven tar hjälp av generaliseringar för att göra beräkningar. Ex. Hur kan du ta hjälp av uppgift 91 b för att lösa 91 d?
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till viss del matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: