Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mathematics

Skapad 2020-12-04 13:17 i IPS Älvsborg The International Preschool AB
Förskola
Vi vill göra barnen medvetna om att matematik är ett väldigt mångfaciterat begrepp och innehåller många olika delar. We want to make the children aware of that mathematics is a very multifaceted concept that include a lot of areas.

Innehåll

Vad: Vi vill öppna upp barnens ögon för vad matematik är och kan vara. Det finns så mycket som går att hitta under begreppet matematik, det är inte bara siffror och lära sig att 1+1=2.  

 

Hur: Genom att tillsammans med barnen genomföra olika planerade aktiviteter som belyser olika delar av matematik begreppet. Vi kommer att undersöka: färger, geometriska former, mönster, ordningsföljd/sekvensering, lägesbegrepp, para ihop, siffror och spatialförmåga. Men vi kommer också att göra barnen medvetna om hur mycket de använder matematik i sina vardag.  

 

 

 

 

What: We want to open up the childrens eyes to what matematics is and can be. There is a lot you can find under the concept of mathematics, it is not unly numbers and learning that 1+1=2.

 

How: By together with the children do different planned activities that highlights different areas of the mathematical concept. We will examine: colours, geometrical shapes, patterns, sequencing, mode words, pairing, numbers and spacial awairness. We will also make the children aware about how much mathematics they are using in their day-to-day life. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: