Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri åk9 (Upplaga 3)

Skapad 2020-12-04 15:03 i Västra skolan Falun
Grundskola 9 Matematik
Vi arbetar med olika vinklar, vad Pythagoras sats innebär, att utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala, om begreppet likformighet, spegelsymmetri och rotationssymmetri. Detaljplanering hittar ni som vanligt i Classroom 9:1.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,


Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • olika vinklar och att göra beräkningar utifrån dem

 • vad Pythagoras sats innebär och att använda dig av den

 • att utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala

 • om begreppet likformighet och att utföra beräkningar med hjälp av likformighet

 • om spegelsymmetri och rotationssymmetri

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

           Begrepp att kunna använda och förklara:

 • vertikalvinkel, sidovinkel, yttervinkel, likbelägna vinklar, alternatvinklar, Pythagoras sats, katet, hypotenusa, egyptiska triangel, skala,
  förminskning, förstoring, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet, kongruent, symmetri, spegelsymmetri, symmetrilinje,
  rotationssymmetri 

      
Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 9.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 

Kunskapsbedömning sker utifrån:


- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang


-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder


-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt


- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problemMatriser

Ma
Geometri

Insats krävs
>>>
>>>
>>>
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang, och
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: