Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spel på ackordinstrument år 3

Skapad 2012-02-06 11:10 i 0 Ellagårdsskolan Täby
Vi tränar och provar ackordionstrument som gitarr och keyboard.
Grundskola 3 Musik

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde:Spel på ackordinstrument

Tidsperiod:2020/2021

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

(Till läraren: konkretisering av målen inom det aktuella arbetsområdet)

 • din förmåga att delta i undervisningen och ta dig an arbetet
 • din förmåga att hålla en puls på ackordinstrument
 • din förmåga att ta ackorden på ackordinstrument

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Vi tränar i helklass, samarbetar i mindre grupper och tar oss an att spela enklare låtar med två ackord.

Bedömningar

(Till läraren: Hämta text från Läroplanens första del, 2.7 samt kursplanens kunskapskrav och bedömning genom att klicka på Koppla nedan. Nedan kan du även koppla en bedömningsmatris till denna LPP. Klicka på knappen Kopiera matris.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik år 1-3 läsår 2011/2012

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Att spela instrument.
Du spelar rytmer, baserade på enkel/halv/dubbel puls, på rytminstrument.
Du sjunger samtidigt som du spelar rytmer på ett rytminstrument.
Samspel och interaktion med andra i musicerandet.
Du deltar i gemensamt musicerande med sång, spel och andra gestaltningsformer.
Du anpassar dig när du musicerar tillsammans med andra så att gruppens gemensamma prestation höjs.
Ett medvetet lyssnande och förtrogenhet med musik i olika miljöer.
Du känner igen olika instrument när du ser dem.
Du känner igen olika instrument när du hör dem.
Att tillämpa centrala begrepp.
Du håller en puls till musik genom att spela, klappa eller gå.
Du växlar mellan den enkla, halva eller dubbla pulsen genom att spela, klappa eller gå till musik.
Du spelar, sjunger och hör skillnad på ’starkt – svagt’, ’långsamt – snabbt’ och ’högt – lågt’.
I ditt musicerande gestaltar du och använder begreppen ’starkt – svagt’, ’långsamt – snabbt’ och ’högt – lågt’.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: