Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2020-12-04 15:20 i Asterns förskola Östersund
Förskola
Normer och värden hösten 2020 Prosit.

Innehåll

Syfte.

vi vill skapa förutsättning  och goda möjligheter för en sammanhållen och trygg grupp med förståelse för varandras likheter och olikheter 

 

Genomförande.

göra en trygghetsvandring likabehandling kartläggning

vuxenledda lekar, träna lekregler

Läsa boken Tilda med is och sol, använda de begreppen. (Focus på solhandling) kompisträd, kompis sol
Läsa kompisbok säg stopp. När är det stopp? Till kompisar, även vid gatan. 

kompisböcker, barnkonventionen 

Belysa/benämna känslor. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: