👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika typer av texter

Skapad 2020-12-04 15:36 i Skulltorps skola F-5 Partille
Grundskola 4 Svenska Biologi Historia Kemi Svenska som andraspråk Fysik
Under vårterminen 2021 kommer vi att arbeta med olika texttyper. Vi kommer att jämföra och analysera främst berättande texter och faktatexter och öva på att skriva egna.

Innehåll

Ämne/ämnesområde:

Svenska /SvA

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Du ska lära dig strategier för att skriva olika typer av texter.
 • Du ska lära dig skriva olika typer av texter med olika författarknep.
 • Du ska veta att olika texter ger olika information och läses på olika sätt.
 • Du ska lära dig att ge och ta emot respons på texter.
 • Du ska kunna samtala kring texter.
 • Du ska ha kunskap kring källkritik.

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

 

Hur skall vi göra?

Under det här området kommer vi bland annat arbeta med detta:

 • Vi kommer att skriva och läsa faktatexter och urskilja typiska textdrag. Vi kommer även jämföra berättande texter och faktatexter för att förstå likheter och skillnader. 

 Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 

När?

VT 2021

 

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Bedömning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Observationer i klassrummet
 • Skriftliga uppgifter i olika ämnen (svenska /sva, kemi, fysik, biologi, historia)
 • Vi kommer att jobba ämnesövergripande där du kommer att visa din förmåga att skriva de olika texttyper vi har jobbat med
 • Planera din presentation
 •  Presentationen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6