Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 4. Linden 05: Drakarna. Projektplan 2020

Skapad 2020-12-04 15:17 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Här presenterar vi vår projektplan för vårt arbete det här pedagogiska året

Innehåll

Planering 4 - Projektplan 

 

Syfte för projektet

Syftet är att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse, intresse och nyfikenhet för ljus, skuggor och naturens resurser. Våra barn har visat och visar stort intresse för just ljus, skuggor och naturmaterial. Vi kommer att erbjuda barnen utforskande och undersökningar av olika ljuskällor samt titta närmare på de fysikaliska fenomenen ljus och skugga och hur de uppkommer. Vi kommer även att titta på sambandet mellan ljus och skuggor. I arbetet med detta kommer vi bland annat att använda oss av naturen och naturens resurser. Vi kommer att undersöka ljus och skuggor – i naturen och med naturen. 

Under våra kulturdagar kommer vi även att titta lite närmare på hållbar utveckling och återvinning samt samarbeta med Lera-gruppen kring detta. Vi vill möjliggöra för barnen att utveckla ett hållbart förhållningssätt till vår natur och miljö. Vi ska fokusera på hur vi alla kan medverka till en bättre miljö idag och i framtiden.

 

Målområde för projektet

Vi vill möjliggöra för barnen att skapa och utveckla hållbara relationer till varandra, värden och världen. Vi vill stötta barnen i att försöka förstå sin omvärld och sina medforskare genom att erbjuda dem möten med olika fenomen, naturen, varandra, staden och digitaliteten.

 

Metod för arbetet

 •         Vi vill använda oss av olika uttryckssätt för att skapa en bredd på det möjliga lärandet och för att många barns behov ska mötas.
 •          Vi vill upptäcka och undersöka mycket med hjälp av våra kroppar och våra sinnen. Vi vill känna, dofta, se och uppleva tillsammans.
 •          Vi vill arbeta med skapande i estetiska processer, individuellt och tillsammans, samt använda olika tekniker och material.
 •  Vi vill utveckla barnens sociala förmågor genom att samtala mycket om vad vi ser och undrar över så att vi kan ha möjlighet att lyssna och lära av varandra.
 •          Vi vill experimentera tillsammans med barnen och låta dem ställa hypoteser.
 •          Vi vill möjliggöra för skapande av hållbara relationer barnen emellan samt för barnen och deras omgivande natur.
 •          Vi vill utveckla demokratiska processer i gruppen och det kan vi göra bland annat genom att diskutera saker gemensamt, lyssna på vad andra har att säga, våga uttrycka sin egen åsikt inför andra och genomföra röstningsmoment.
 •          Vi vill fortsätta involvera digitala verktyg och utveckla våra lekmiljöer med hjälp av projiceringar.
 •          Vi vill att barnen ska bli medvetna om Barnkonventionen och hur vi arbetar för att den ska genomsyra verksamheten hos oss. Vi vill vara förebilder för barnen i vardagen.
 •          Vi vill arbeta mycket med problemlösning, konflikthantering och hur vi är mot varandra i vardagen. Samtala om förhållningssätt när tillfällen dyker upp samt vid planerade tillfällen.

 

Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla

 •          Förståelse för sambandet mellan ljus och skugga
 •          Förståelse för hur ljusets brytning påverkar uppkomsten av en skugga
 •          Förmåga att lyssna på sina kompisar och deras åsikter och uppfattningar
 •          Förmåga att vara rädd om och ta väl hand om sin närmiljö
 •          Förmåga att förstå hur det vi människor gör och inte gör kan påverka vår natur och miljö

 

Pedagogernas frågeställning (generativ fråga)

 • För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen: Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla?
 •          Hur möjliggör vi för barnen att utveckla förståelse för hur ljus och skuggor hänger samman?
 •          Hur möjliggör vi för barnen att utveckla förståelse, intresse och nyfikenhet för hur vi som människor behandlar varandra och vår närmiljö?

 

Barnens eventuella projektfråga

·         ”Vart är skogen?” (när en kompis blockerade ljuset från projektorn)

·         ”Vi är i skogen!” (när vi projicerar och den digitala skogen hamnar på magen)

·         ”Det ser ut som en regnbåge” (om kompisens mun som var in-zoomad med hjälp av webb-ägget)

·         ”En flaska” (vi såg en glasflaska i parken som vi slängde i återvinningen på väg tillbaka till förskolan)

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: