Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma semaine åk 6

Skapad 2020-12-04 15:22 i Husensjö skola Helsingborg
Vi lär oss fakta om Paris och att berätta om upplevelser under en Parisresa.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi berättar om vad vi gör under en vecka, både hemma och i skolan.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • Formulera sig och kommunicera i skrift

 • Förstå och tolka innehållet i olika slags texter,
 • Använda språkliga strategier

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna, som vi arbetar med på lektionerna. Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter.

 

Genom att skriva en text, där du berättar vad du gör under en vecka, visar du att du kan formulera dig skriftligt  på ett tydligt sätt, så att läsarna förstår din text. När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift, visar du genom att skriva en text där du berättar vad du gör under en vecka.

Din förmåga att läsa och förstå text, visar du i olika läsförståelseuppgifter, när du läser texter i läroboken och gör övningar.

 

Din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd, visar du i övningarna ovan, samt hur du tar dig an olika språkliga uppgifter under lektionstid

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med olika texter, som handlar om att berätta om sig själv, skolan, fritidsintressen, vardagssysslor, för att bygga upp vårt ordförråd. 

Vi går igenom fritidsintressen och hur franska verb böjs i nutid, så att vi ska kunna bilda meningar och berätta vad vi gör (nutid) under en vecka.

Vi går igenom hur vi kan utveckla och bygga ut meningar med hjälp av tidsord (klockan, veckodagar), platsord och åsiktsord. 

Dokumentation


Slutuppgift: Du berättar om vad du gör under en vecka. Du visar att du kan formulera dig i nutid, vad du gör i skolan och hemma under en vecka. Här kan du t ex berätta om dina olika ämnen i skolan, vad du tycker om/inte tycker om, beskriva ett fritidsintresse och när, med vem och var du gör någonting, samt vad du tycker om det du gör (åsikt).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2

Matriser

M2
Ma semaine

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar men behöver stöd för att skriva en sammanhängande text.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
Du använder ord, uttryck och grammatik från de olika texter vi läst och bildar egna meningar, där du utförligt och varierat och sammanhängande beskriver vad du gör under en vecka.
Variation och sammanhang
Du använder enstaka verb, adjektiv, tidsord och platsord.
Du använder några adjektiv, några verb, några tids- och platsord, samt gör försök till sammanhang genom att använda några vanliga sambandsord (och=et, eller=ou, först=d'abord, sedan=ensuite).
Du använder ett flertal adjektiv, fler verb, flera olika tids- och platsord, samt skapar sammanhang genom att använda ett flertal sambandsord för att markera bl a tid och orsak (och=et, eller=ou, först=d'abord, sedan=ensuite, för att=parce que, eftersom=puisque, t ex=par exempel etc). Du varierar formuleringarna så att språket blir mer nyanserat och varierat.
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den. Det finns språkfel som gör dina meningar svåra att förstå.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar. Språkfel förekommer, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv rätt etc), så att det inte stör kommunikationen.

Läsa och förstå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter vi läser och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du besvarar enstaka frågor men har svårt att förstå helheten i brevet.
Du besvarar några av frågorna i brevet och visar att du har en helhetsförståelse.
Du besvarar de flesta frågorna i brevet och visar att du förstår både helhet och detaljer.

Språkliga strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner.
Du bearbetar självständigt språket.
Du väljer medvetet en lämplig strategi för att bearbeta språket och texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: