Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet - Rabbalshede och Fjällbacka förskola

Skapad 2020-12-04 15:31 i Gemensamt i Tanum Tanum
Förskola
Läslyftet - Matematik och Språkutveckling

Innehåll

Var är vi?

Tanums kommun har för tredje året erhållit statsbidrag för att delta i förskolans Läslyft. Kommunens alla förskolor deltar och dessa är blandade så att deltagare från olika förskolor kommer samman. Läsåret 20/21 har förskolorna valt att arbeta med modulen Matematik och språkutveckling.

Vart skall vi?

Med stöd av Läslyftet skall vi öka vår förståelse kring hur bilder, symboler och muntlig och kroppslig kommunikation kan främja barns matematiska utveckling. 

 

Vårt mål är att förskolan ska ge varje barn möjlighet att:

-        upptäcka matematik genom att pedagoger använder sig av kommunikation och dialogiska samtal som verktyg.

-        urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen.

-        föra och följa matematiska resonemang när de undersöker och reflekterar kring texter och bilder.

 

 Hur gör vi?

1. Individuell förberedelse med inläsning av artiklar/filmer, vilka bygger på aktuell och relevant forskning.

2. Kollegial reflektion i grupp kring det lästa.

3. Deltagarna genomför en undervisningsaktivitet i den egna verksamheten.

4. Gemensam reflektion i grupp med fokus på de genomförda undervisningsaktiviteterna

 

 Aktiviteter och förhållningssätt:

·       Dialog, samtal och kooperativt lärande är grunden i undervisningen.

·       Vi upptäcker matematiken i vardagen tillsammans med barnen och vi är nyfikna på och fångar upp och bygger vidare på barns hypoteser och tankar kring matematik.

·       Matematikpromenader

·       Tillsammans med barnen uppmärksammar vi matematiken i barnlitteraturen

·       Vi undersöker relativa begrepp med barnen

·       Vi tillrättalägger våra miljöer så att de främjar språk- och matematikutveckling

·       Vi skapar förståelse för geometriska former med hjälp av resonemang och kroppslig kommunikation.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: