Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the week

Skapad 2020-12-04 15:47 i Ekängsskolan Linköping
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Pedagogisk planering i arbetsområdet Grej of the day. Tidsplan: 1 gång/ varannan vecka

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Känna till viktiga personer i vår historia

 • Kunna göra jämförelser 

 • Kunna skriva en faktatext med hjälp av nyckelord

Förmågor som jag kommer att få utveckla

Vi tränar på språket genom att använda och förstå begrepp 

 • Samtala

 • Jämföra

 • Skriva

 • Återberätta

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Kunna skriva en faktatext utifrån nyckelord om en person

 • Delta i diskussioner och samtal under arbetets gång

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Genomgångar

 • Film

 • Skriva 

 • Samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: