Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik: lägesmått

Skapad 2020-12-04 15:58 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
- Varför ligger du och räknar? - Fröken sa att vi skulle räkna "snitt"!

Innehåll

ARBETSOMRÅDE

Lektionsplanering för åk 4-6, matematik

Vecka: 50 - 2

skapad av Annika Ellberg

KURSKOD TILL CLASSROOM

08a per43pq

08b wzp2dqt

SYFTE

Se koppling till läroplan nedan.

MÅL

När du är klar med arbetsområdet ska du kunna jämföra olika resultat genom att titta på:

*medelvärde

*typvärde

*median

 

Du ska också kunna ta ställning till fördelar och nackdelar med de olika metoderna.

MATERIAL

Vi kommer att arbeta med stenciler, samt på elevspel.se.

AKTIVITET

Du kommer att får arbeta enskilt och i grupp. Vi kommer att ha gemensamma diskussionsövningar.

 

BEDÖMNING

Se koppling till läroplan nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: