Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-12-04 15:55 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är fakta? Hur kan vi känna igen en faktatext? I detta arbetsområde ska vi lära oss mer om faktatexter, hur de är strukturerade och hur språket är. Arbetsområdet kommer avslutas med att du skriver en egen faktatext och lämnar in till mig

Innehåll

Vad?

Du ska kunna:

 • skriva tankekartor,
 • skriva en faktatext med fungerande struktur,
 • vara källkritisk i insamlandet av information,
 • redovisa källor,

Hur?

 • Läsa faktatexter och titta på strukturen,
 • träna på att skriva tankekartor, gemensamt och enskilt,
 • skriva faktatexter gemensamt och enskilt,
 • se på Är det sant? och Hur vet du det?
 • tränat på att vara källkritisk

Bedömning

 • Du ska kunna skriva en faktatext med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Faktatexten innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser

Sv SvA
PP - Faktatext

Ny nivå
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
Du följer instruktionen texten fungerar i huvudsak som en faktatext
Du följer instruktionen texten fungerar relativt väl som en faktatext
Du följer instruktionen texten fungerar väl som en faktatext
INNEHÅLL
begripligt innehåll de viktigaste leden i faktatexten beskrivs relativt tydligt innehåll
relativt tydligt innehåll de viktigaste leden i faktatexten beskrivs med hjälp av detaljer tydligt innehåll
tydligt innehåll de viktigaste leden i faktatexten beskrivs med detaljer och förklarande exempel
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur faktatextens gång/steg går att följa
relativt väl fungerande struktur faktatextens gång/steg är relativt tydlig textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men ansatser till styckeindelning och ev. underrubriker
väl fungerande struktur alla led följer logiskt på varandra textuppbyggnad med hjälp av sambandsord i huvudsak fungerande styckeindelning ev. med lämpliga underrubriker
SPRÅK
viss språklig variation ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
förhållandevis god språklig variation ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet meningsbyggnaden är relativt varierad och i huvudsak korrekt relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
god språklig variation ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet stor/liten bokstav används med viss säkerhet viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet relativt få fel i användningen av skiljetecken relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet få fel i användningen av skiljetecken få stavfel
BEDÖMNING
Helhetsbedömning
Du har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Du har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: