Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 VT-21

Skapad 2020-12-04 16:11 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Innehåll

Lgr 11, del 1 och 2

Skolan ska ansvara för att varje elev får kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 

UNDERVISNING

Vi kommer att:

- leka olika lekar inomhus och utomhus.
- genomföra olika hinderbanor. 
- dansa och röra oss till musik.
- ha idrott utomhus i olika miljöer exempelvis skolgården och skogen.
- prata om allemansrätten.
- samtala om vilka risker som finns i olika aktiviteter. Vi kommer prata om Fair Play (visa hänsyn och följa regler).

 

BEDÖMNING

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta i lekar, spel och idrotter som innefattar motoriska grundformer.
- röra dig till musik.
- genomföra genomföra olika aktiviteter utomhus med anpassning till olika förhållanden och allemansrätten. 

 

REDOVISNING

Du visar din förmåga genom  att:

- delta i de olika aktiviteterna efter bästa förmåga.
- delta i samtal kring hur man kan undvika skador i samband med olika aktiviteter.
- delta i olika aktiviteter utomhus med anpassning till olika förhållanden och delta i samtal om allemansrätten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1, VT-20

På väg mot målen
Godtagbara kunskaper
Motoriska grundformer Du visar att du kan de motoriska grundformerna springa, hoppa, klättra, åla stödja, svänga, hänga och balansera.
 • Idh  1-3
Du behöver vuxenstöd i de olika övningarna och aktiviteterna.
Du deltar i övningar och aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformerna springa, hoppa, klättra, åla stödja, svänga, hänga och balansera.
Dans och rörelse Du visar att du kan röra dig till musik.
 • Idh  1-3
Du behöver vuxenstöd i aktiviteterna.
Du deltar och rör dig till musiken.
Aktiviteter utomhus Du visar att du kan genomföra olika aktiviteter utomhus med anpassning till olika förhållanden och till allemansrätten.
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du behöver vuxenstöd för att genomföra aktiviteter utomhus i olika förhållanden och att anpassa dig till allemansrätten.
Du kan genomföra olika aktiviteter utomhus med anpassning till olika förhållanden och allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: