Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och demokrati

Skapad 2020-12-04 16:52 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 5 Samhällskunskap
Du kommer få lära dig hur vårt samhälle är uppbyggt, om demokrati och politiska partier.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Reflektera över hur samhällets styrs och hur ett val fungerar.

Reflektera över vilka politiska partier som finns.

Dina kunskaper om grundläggande begrepp som demokrati, diktatur, val, rösta, riksdag och regering.

Bedömning - vad och hur

Aktivt deltagande på lektioner.

Hur du diskuterar och argumenterar för en åsikt.

Hur du lyssnar och tar till dig andras synpunkter och åsikter.

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar på att ta ställning i olika frågor.

Vi övar på att argumentera och diskutera.

Vi ser på film, samtalar och läser om vilka val som sker i Sverige och hur de går till. 

Skapar egna partier tillsammans i din lärgrupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: