Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 4

Skapad 2020-12-04 17:44 i Växthusets skola Uppsala
I arbetsområdet med argumenterande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren (mottagaren).

Innehåll

Under arbetsområdet ska eleverna :

1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text t ex en annons och övertyga någon. 

2. Lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, dvs hur man påverkar genom en annons t ex, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument.  

3. Lära dig hur man använder språket för påverka någon. 

4. På egen hand kunna planera och skriva en argumentation. 

Arbetssätt

Vi gör en förförståelse och samtalar om reklam och använder EPAmodellen. Var den finns? Vilket syfte har den? Vad är bra med reklam/annons? Vad är dåligt?

Vi fortsätter med genomgång i helklass arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur med inslag EPA.

Du kommer att i grupp få arbeta med de språkliga drag som används för att
påverka, som retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter, upprepningar. Du får lära dig att använda olika sambandsord och fraser för att strukturera argumenten samt skriva ihop kortare meningar till längre.

Du kommer att enskilt och i grupp få läsa och jämföra texter för att se hur effektiva/ineffektiva de är. 

Varje lektion bygger på med repetition innan vi går vidare. Vi jämför med beskrivande text likheter och skillnader. 

Nu ska du få planera och på egen hand eller med kamrat och skriva en argumenterande text där du visar den kunskap du lärt dig. Texten ska bearbetas och redovisas för en kamrat och mig eller för en grupp. Vi bedömer den tillsammans. 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en argumenterande text dvs att övertyga någon.
- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
- kunna använda strukturen för en argumenterande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 4-6

F
E
C
A
SKRIVA
Att skriva en annons med alla kännetecken.
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur . Du har god språklig variation.
Grammatik
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du skriver hela meningar med stor bokstav och punkt.
Du skriver hela meningar med inslag av andra skiljetecken som utropstecken och frågetecken.
Du använder regler för stavning, skiljetcken och språkriktighet samt med adjektiv för att fånga läsaren.
Språklig kunskap
Att använda överdrivet språk, adjektiv, alliteration och verb i imperativ.
Du börjar använda språkliga drag som används för att påverka, som överdrivet språk, adjektiv, allitteration och verb i imperativ.
Du använder i huvudsak språkliga drag som används för att påverka, som över drivet språk, adjektiv, allitteration och verb i imperativ
Du använder språkliga drag som används för att påverka, som över drivet språk, adjektiv, allitteration och verb i imperativ
Typiska kännetecken
Huvudrubriken och bilden ska fånga läsarens uppmärksamhet och väcka intresse. Copy, annonstexten, ska locka till handling. Avsändaren ska vara tydlig med kontaktmöjligheter Logga ger snabb igenkänning
Du börjar använda rubrik, text och vem du skriver till samt logga för att locka läsaren.
Du använder i huvudsak rubrik, text och vem du skriver till samt logga för att locka läsaren.
Du använder rubrik, text och vem du skriver till samt logga för att locka läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: