Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ich schreibe über (m)eine Familie

Skapad 2020-12-05 08:21 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du har arbetat med att kunna skriva en löpande text om en/din familj på tyska.

Innehåll

Vilka förmågor från kunskapskraven ska du utveckla?

 I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. (…)

 

Efter vi har arbetat med detta område ska du kunna:

·       släktord på tyska

·       skriver om en/din familj i relation till dig ( mor, far, styvbroder, plastpappa, mormor....)

·       använda dig av grammatik (verbböjning i presens, fram för allt ”haben” och ”sein”, personal och possessiva pronomen

-       skriva med hjälp av bilderna och din fantasi en så utförlig beskrivning av en/din familj som möjligt

 Du fick några förslag på vad du kan skriva om under bilden:

Wie viele Personen seid ihr in der Familie?

Wie heisst dein Vater/ deine Mutter /deine Schwester/dein Bruder ...?

Wie alt ist er/sie?

Wo wohnt ihr?

Wohnt ihr in einer Wohnung oder in einem Haus?

Hast du Haustiere?

etc.  

 

Följande kommer att bedömas

Din förmåga:

  • att skriftligt berätta om en/din familj med hjälp av bilder och frågor

  • att kunna använda dig av possessiva pronomen och släktord i ditt berättande

  • angående din meningsbyggnad och ordföljden i dina meningar

  • att kunna använda några småord (auch, oft, gern etc.)

  • att använda några bindeord som "und" och "aber"

Matriser

M2
"(M) eine Familie" - Bedömningsmatris "Skriftlig framställning"

Detta är en utvecklingsmatris för tyska. Bedömningen i matrisen är formativ och avser endast att utveckla elevens skrivande mot nästa mål.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera dig och kommunicera i skrift • Mspr2
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera) t.ex. presentation Formulerar sig allt tydligare, mer sammanhängande och med allt mer varierat ordförråd i sina skriftliga framställningar om vardagliga ämnen.
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text. Du gör enkla meningar, men du har ännu inte formulerat en text som hålla ihop.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat. Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar och sätta ihop de med enkla konjunktioner t. ex. und, aber.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar. Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver och förklarar. Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad och använder huvudsatser, enkla bisatser nästan utan svårighet.
Strategier
Du använder inte ordförrådet och fraser från texterna vi har gått igenom, eller ordboken för att hitta nya ord
Du använder sällan ordförrådet och fraser från texterna vi har gått igenom. Du försöker slå upp i en (digital) ordbok och lyckas oftast, även om du behöver lite stöd.
Du använder ordförrådet och fraser från de texterna vi har gått igenom.Du lyckas slå upp rätt ord i (den digitala) ordboken
Du använder ordförrådet och fraser från de texterna vi har gått igenom och (den digitala) ordboken som en naturlig del av skrivandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: