Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk.2-3

Skapad 2020-12-05 10:33 i Ätranskolan Falkenberg
Musik
Grundskola 2 Musik
Musik används i en mängd sammanhang och betyder olika saker för var och en av oss. Musiken är en viktig del i vår gemenskap. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

delta i musikaliska sammanhang genom att själv musicera och lyssna på musik,

tillägna dig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel,

använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler.

 

Bedömning - vad och hur

Vad?

Förstå och få en insikt i rytm och puls med hjälp av klappövningar och i användning av olika rytminstrument,

förstå enklare notvärde,

börja spela ackordinstrument,

associationer, tankar och känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik,

imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner,

ord/begrepp

instrumentens namn och familj/grupper

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen är formativ, vi lär genom att diskutera, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och  synliggör lärandet. Eleverna är delaktiga sin utveckling och vet nästa steg i sin kunskapsutveckling. Eleverna är undervisningsresurser för varandra. Undervisningen och lärandet har inslag av att eleverna ska bli medvetna om sina egna tankar om sin utveckling.

 Undervisningen bedrivs i kollaborativt lärande för att utveckla, en djupare förståelse för lärandemålen, en klar bedömning och en tydlig återkoppling för elevernas lärande, en varierad undervisning utifrån elevernas förståelse.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: